Termeni si Conditii de utilizare


1. Acordul dumneavoastra

A. Prin utilizarea si/sau vizitarea acestui Website (denumit în mod colectiv, incluzând tot conținutul și funcționalitatea disponibile prin numele de domeniu Mysport.ro "Mysport.roWebsite", sau "Website"), exprimați acordul dumneavoastră la: (1) termenii și condițiile prezente ("Termeni de Utilizare"), (2) notificarea de confidențialitate Mysport.ro, pe care o găsiți la și incorporată în prezentul prin referință, și (3) Ghidul de Utilizare al Comunității Mysport.ro și de asemenea incorporat în prezentul prin referință. Dacă nu sunteți de acord cu nici unul din termenii prezenți, notificarea de confidențialitate Mysport.ro, sau Ghidul de Utilizare al Comunității Mysport.ro, vă rugam să nu utilizați Mysport.roWebsite.

B. Deși vom încerca să notificăm, dacă prezenții Termeni de Utilizare vor suferi schimbări majore, periodic trebuie să verificați cea mai nouă versiune. Mysport.ro poate, la libera sa discreție, să modifice sau sa revizuiască prezenții Termeni de Utilizare și politicile, în orice moment, și dvs. sunteți de obligat să respectați aceste modificări sau revizuiri. Nimic din prezentul Contract nu este considerat a conferi drepturi sau beneficii nici unei terțe părți.

2. Mysport.ro website

A. Prezenții Termeni de Utilizare se aplică tuturor utilizatorilor Mysport.ro Website, inclusiv celor care contribuie cu conținut video, foto, informații sau alte materiale sau servicii pe Website. Mysport.roWebsite include toate aspectele Mysport.ro, inclusiv dar fără a se limita la toate produsele, aplicațiile software și serviciile oferite prin intermediul website-ului precum canalele Mysport.ro, Mysport.ro "add link” ,"Mysport.ro "Uploader" și alte aplicații.

B. Mysport.ro Website poate conține linkuri către website-uri terțe părți care nu sunt deținute sau controlate de Mysport.ro. Mysport.ro nu deține control asupra, și nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile nici unui website terță parte. Mai mult, Mysport.ro nu poate și nu va cenzura sau edita conținutul nici unui site terță parte. Prin utilizarea Website, descărcați în mod expres Mysport.ro de oricare și toate obligațiile care se ridică din utilizarea oricărui website terță parte.

C. În consecință, vă rugăm sa fiți atent când părăsiți Mysport.ro Website și să citiți termenii și condițiile, și politica de confidențialitate a fiecărui website pe care îl vizitați.

3. Conturile Mysport.ro

A. În scopul de a accesa anumite caracteristici ale Website-ului, va trebui să vă creați un cont Mysport.ro. Nu folosiți niciodată un alt cont fără permisiune. Când vă creați un cont, trebuie să furnizați informații corecte și complete. Sunteți unic răspunzător pentru activitatea care se produce în contul dvs., și trebuie să păstrați în siguranță parola contului. Trebuie sa notificați Mysport.ro imediat cu privire la orice breșă de securitate sau acces neautorizat în contul dvs.

B. Deși Convergent Media nu va fi răspunzător pentru pierderile cauzate de utilizarea neautorizata a contului dvs., puteți fi răspunzător pentru pierderile Convergent Media sau ale altora datorate utilizării neautorizate.

4. Utilizarea generala a website-ului - Permisiuni si restrictii:

Convergent Media prin prezentul va garantează permisiunea de a accesa și utiliza Website-ul conform celor stabilite în prezenții Termeni de Utilizare, cu condiția ca:

A. Conveniți să nu distribuiți în nici un al mediu nici o parte din Website, inclusiv dar fără a se limita la Contribuțiile Utilizatorilor (definite mai jos), fără autorizarea scrisă prealabilă a Convergent Media.

B. Conveniți sa nu alterați sau modificați nici o parte din Website, inclusiv și fără se limita la Mysport.ro sau oricare din tehnologiile conexe.

C. Conveniți sa nu accesați Contribuțiile Utilizatorilor (definite mai jos) sau Conținutul Mysport.roprin orice tehnologie sau metodă alta decât paginile din Website sau alte metode autorizate în mod explicit pe care Convergent Media le poate desemna.

D. Conveniți să nu utilizați Website, inclusiv Mysport.ro în nici un scop comercial, fără autorizarea scrisă prealabilă a Convergent Media. Interzicerea utilizării în scop comercial include oricare din următoarele acțiuni efectuate fără aprobarea expresă Convergent Media:

 • Vânzarea accesului către Website sau serviciile sale conexe către alt website;
 • Utilizarea Website-ului sau a serviciilor sale conexe, pentru scopuri principal de a obține publicitate sau venituri din subscripții;
 • Vânzarea de publicitate pe Mysport.roWebsite sau oricare website terță parte, orientate către conținut specific Contribuțiilor Utilizatorilor sau conținutului;
 • Si orice utilizare a Website-ului sau a serviciilor conexe pe care Mysport.ro găsește, la libera discreție, să utilizeze resursele Mysport.ro sau Contribuțiile Utilizatorilor cu efect de concurență sau de înlocuire a pieței pentru Mysport.ro, conținutului Mysport.ro, sau ale Contribuțiilor Utilizatorilor

E. Interzicerea utilizării în scop comercial nu include:

 • Încărcarea unui fișier video original pe Mysport.ro, sau menținerea unui canal original pe Mysport.ro;
 • Orice utilizare pe care Mysport.ro o autorizează în mod expres în scris.

H. Conveniți să nu utilizați sau să nu lansați nici un sistem automat, inclusiv și fără limitare la, "robots," "spiders," sau "offline readers," care accesează Website-ul prin trimiterea de mesaje către Mysport.rointr-o perioada de timp dată intr-o maniera pe care nu o poate produce în mod rezonabil o ființă umană pe același interval de timp prin utilizarea unui web browser on-line convențional. Fără a lua în considerare cele de mai sus, Mysport.rogarantează operatorilor de motoare de căutare publice permisiunea de a utiliza spiders pentru a copia materiale de pe site cu scopul și numai la nivelul necesar pentru a crea indici de căutare disponibili publicului larg, dar fără cache sau arhive pentru aceste materiale. Convergent Media își rezervă dreptul de a revoca aceste excepții în cazuri specifice sau generale. Vă exprimați acordul de a nu colectata sau aduna informații personale identificabile, inclusiv nume de cont, de pe Website, și nici de a utiliza sistemele de comunicare furnizate de Website (ex. comentarii, email) pentru oricare solicitare în scop comercial. Conveniți să nu efectuați nici o solicitare, în scop comercial, nici unuia dintre utilizatorii Website-ului cu privire la Contribuțiile Utilizatorilor.I. În folosirea website-ului, veți respecta altfel termenii și condițiile acestor Termeni de Utilizare, Ghidul Comunității Mysport.ro, și toate legile și regulamentele locale, naționale și internaționale aplicabile.J. Mysport.ro își rezerva dreptul de a înceta orice aspect al Mysport.ro Website în orice moment.5. Utilizarea de către dvs. a conținutului Site-ului

In plus față de restricțiile generale de mai sus, următoarele restricții și condiții se aplică în mod specific utilizării dvs. a conținutului pe Mysport.roWebsite.A. Conținutul de pe Mysport.roWebsite, cu excepția tuturor Contribuțiilor Utilizatorilor (după cum sunt definite mai jos), inclusiv și fără a se limita la, text, software, scripturi, grafică, fotografii, sunet, muzica, fișiere video, elemente interactive și cele similare ("Conținut") și mărcile, mărcile de servicii și logo-urile conținute în prezentul ("Mărci"), sunt deținute de către sau licențiate pentru Mysport.ro, conform dreptului de autor și altor drepturi de proprietate intelectuala prin lege. Conținutul de pe Website este furnizat către dvs. CA ATARE pentru informare și exclusiv în scop de utilizare personală și nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat sau altfel exploatat pentru nici un fel de alte scopuri indiferent care ar fi acestea fără acordul în scris al respectivilor proprietari. Mysport.roîși rezervă toate drepturile care nu sunt garantate în mod expres în și către Website și Conținut.B. Puteți accesa Contribuțiile Utilizatorilor exclusiv:

 • In scop de informare;
 • Conform intenției prin funcționalitatea normala a Serviciului Mysport.ro;

"Streaming" înseamnă o transmisie digitală contemporană a unui produs audiovizual prin internet de la Serviciul Mysport.ro către dispozitivul unui utilizator altfel încât datele sunt proiectate pentru vizionare în timp real și nu pentru a fi copiate, stocate, descărcate permanent sau redistribuite de utilizator. Accesarea Fișierelor Video ale Utilizatorului în orice scop sau în orice manieră alta decât Streaming este în mod expres interzisă. Fișierele Video ale Utilizatorului sunt disponibile "ca atare".

C. Comentariile Utilizatorilor sunt disponibile pentru informare și exclusiv în scop personal așa cum sunt proiectate prin funcționarea normală a Serviciului Mysport.ro. Comentariile Utilizatorilor sunt disponibile "ca atare", și nu pot fi utilizate, copiate, reproduse, distribuite, transmise, difuzate, afișate, vândute, licențiate, descărcate sau altfel exploatate în orice manieră care nu a fost proiectata prin funcționarea normala a Serviciului Mysport.ro sau altfel interzisa prin prezentul Contract.

D. Puteți accesa Conținutul Mysport.ro, Contribuțiile Utilizatorilor și alte elemente de conținut numai conform celor premise prin prezentul Contract. Mysport.roîși rezervă toate drepturile care nu au fost în mod expres garantate în și în legătură cu Conținutul Mysport.roși Serviciul Mysport.ro.

E. Conveniți să nu vă angajați în utilizarea, copierea sau distribuirea nici unui element al Conținutului altul decât cel permis în mod expres prin prezentul, inclusiv utilizarea, copierea sau distribuirea Contribuțiilor Utilizatorilor către terțe părți obținute prin intermediul Website pentru orice scop comercial.

F. Conveniți să nu evitați, dezactivați sau în altfel să interveniți în elementele legate de securitatea Mysport.roWebsite sau elemente care previn sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui element de Conținut sau prin aplicarea de limitări în utilizarea Mysport.roWebsite sau Conținutului.

G. Înțelegeți că în momentul utilizării Mysport.roWebsite, veți fi expus la Contribuțiile Utilizatorilor dintr-o varietate de surse, și că Convergent Media nu este răspunzător pentru acuratețea, utilitatea, siguranța sau drepturile de proprietate intelectuală sau conexe cu privire la aceste Contribuții ale Utilizatorilor. Veți înțelege și admite ulterior ca puteți fi expus la Contribuțiile Utilizatorilor care sunt lipsite de acuratețe, injurioase, indecente sau inacceptabile și Conveniți sa renunțați, și prin prezentul renunțați, la orice drepturi legale sau juste sau remedii pe care le aveți cu sau împotriva Convergent Media cu privire la prezentul, și Conveniți să asigurați și să despăgubiți Convergent Media, Proprietarii/Operatorii săi, afiliații, si/sau licențiatorii la nivelul maxim permis de lege cu privire la aspectele legate de utilizarea de către dvs. a sitului.

6. Contribuțiile Utilizatorilor și Conduita

A. Ca deținător de cont Mysport.ro puteți trimite conținut text, foto, link, video ("Fișierele Video ale Utilizatorului") și conținut text ("Comentariile Utilizatorilor"). Fișierele Video ale Utilizatorului și Comentariile Utilizatorilor sunt în mod colectiv definite "Contribuțiile Utilizatorilor." Veți înțelege că, fie ca sunt publicate sau nu aceste Contribuții ale Utilizatorilor, Mysport.ro nu garantează confidențialitatea cu privire la nici una din Contribuțiile Utilizatorilor.

B. Veți fi unic răspunzător pentru propriile Contribuții și pentru consecințele postării sau publicării lor. Cu privire la Contribuțiile Utilizatorilor, afirmați, declarați și/sau garantați ca: dețineți sau aveți licențele necesare, drepturile, aprobările, și permisiunile sa utilizați și autorizația Mysport.ro pentru a folosi toate patentele, mărcile, secretele de afaceri, drepturile de autor și alte drepturi proprietare în legătură cu sau cu privire la oricare și toate Contribuțiile Utilizatorilor pentru a activa insertul și pentru a Contribuțiile Utilizatorilor în maniera avuta în vedere de Website și prezenții Termeni de Utilizare.

C. În scop de clarificare, aveți toate drepturile de proprietate în propriile Contribuții ale Utilizatorilor. Totuși, prin trimiterea Contribuțiilor Utilizatorilor către Mysport.ro, garantați Mysport.ro prin prezentul licența internaționala, non-exclusiva, fără redevențe, sub-licențiabilă și transferabilă pentru utilizarea, reproducerea, distribuirea, pregătirea de lucrări derivate, afișarea și efectuarea de Contribuții ale Utilizatorilor cu privire la Mysport.roWebsite și activitățile de afaceri ale Convergent Media (si ale succesorilor și afiliaților săi), inclusiv și fără a se limita la promovarea și redistribuirea parțială sau integrală a Mysport.roWebsite (si ale lucrărilor derivate) în orice formate media și prin orice canale media. Prin prezenta de asemenea garantați fiecărui utilizator al Mysport.roWebsite o licență ne-exclusivă de accesare a Contribuțiile dvs. prin Website, și de a utiliza, reproduce, distribui, afișa și efectua asemenea Contribuții așa cum sunt premise prin funcționalitatea Website-ului și prin acești Termeni de Utilizare. Licențele de mai sus pe care le garantați în Fișierele Video ale Utilizatorului încetează intr-un interval de timp rezonabil din punct de vedere comercial după înlăturarea sau ștergerea Fișierelor Video ale Utilizatorului din Mysport.roService. Înțelegeți și conveniți că, totuși, Convergent Media poate retine, fără a afișa, distribui sau rula copii server ale Contribuțiilor Utilizatorilor care au fost înlăturate sau șterse. Licențele de mai sus pe care le garantați în Comentariile Utilizatorilor sunt permanente și irevocabile.

D. Cu privire la Contribuțiile Utilizatorilor, veți conveni în continuare ca nu veți trimite material care este supus dreptului de autor, protejat prin secret de afaceri sau face în alt fel obiectul drepturilor proprietare ale terțelor părți, inclusiv drepturi de confidențialitate și de publicitate, dacă nu sunteți deținătorul unor asemenea drepturi sau aveți permisiunea de la deținătorul legal de a posta materialul și garantați Convergent Media toate drepturile de licența garantate prin prezentul.

E. Conveniți în continuare, referitor la Contribuțiile Utilizatorilor, ca nu veți trimite material care este contrar Ghidului Comunității Mysport.ro, care poate fi actualizat periodic, sau contrar legilor și regulamentelor aplicabile locale, naționale și internaționale.

F. Mysport.ronu certifica nici o Contribuție a Utilizatorului sau nici o opinie, recomandare, sau sfat exprimat prin, și Mysport.roîn mod expres nu își asumă nici una și toate responsabilitățile cu privire la Contribuțiile Utilizatorilor. Mysport.ronu permite activitățile de încălcarea a dreptului de autor și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuala pe Website, și Convergent Media va înlătura tot Conținutul și toate Contribuțiile Utilizatorilor Dacă este notificat corespunzător ca asemenea Conținut sau Contribuții ale Utilizatorilor încalcă drepturile de proprietate intelectuala ale altor persoane. Convergent Media își rezervă dreptul de a înlătura conținutul și Contribuțiile Utilizatorilor fără notificare prealabila.

7. Politica de Încetare a Contului

A. Convergent Media va înceta accesul unui Utilizator la Website Dacă, prin circumstanțe corespunzătoare, asemenea utilizatori sunt declarați ca încălcând politicile în mod repetat.

B. Convergent Media își rezervă dreptul de a decide dacă Conținutul sau Contribuția Utilizatorului este corespunzătoare și respecta prezenții Termeni de Utilizare pentru violări altele decât încălcarea dreptului de autor, precum, dar fără a se limita la pornografie, material defăimător sau obscen, sau de o durata excesiva. Convergent Media poate înlătura asemenea Contribuții ale Utilizatorilor și/sau înceta accesul Utilizatorului la încărcarea unor asemenea materiale care violează prezenții Termeni de Utilizare în orice moment, fără notificare prealabilă și la libera sa discreție.

8. Drepturi de Autor

A. Dacă sunteți deținătorul unui drept de autor sau agentul și considerați ca oricare Contribuție a Utilizatorului sau conținut încalcă drepturile dvs. de autor, puteți trimite o notificare furnizând departamentului nostru de Drepturi de Autor următoarele informații în:

 • O semnătură fizica sau electronica a persoanei autorizate sa acționeze în numele deținătorului unui drept exclusiv care este presupus a fi încălcat;
 • Identificarea lucrării ce face obiectul dreptului de autor pretinsa a fi fost obiectul încălcării, sau dacă sunt mai multe lucrări pe un singur site online site sunt acoperite de o singura notificare, o lista reprezentativă a acestor lucrări de pe site;
 • Identificarea materialului care este pretins a încalcă sau a face obiectul încălcării și care ca fi înlăturat sau la care va fi dezactivat accesul și informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite furnizorului de servicii sa localizeze materialul;
 • informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite furnizorului de servicii sa va contacteze, precum adresa, număr de telefon, și dacă este disponibilă, o adresa de email;
 • O declarație prin care considerați în buna credința ca utilizarea materialului în maniera pe care o reclamați nu este autorizată de deținătorul dreptului de autor, a agentului sau, sau a legii; și
 • O declarație prin care informațiile din notificare sunt corecte, și prin sancțiunea împotriva sperjurului, sunteți autorizat sa acționați în numele deținătorului dreptului exclusive care este presupus a fi încălcat.

Sunteți de acord ca, dacă nu respectați toate cerințele Secțiunii 5(D), notificarea dvs. nu poate fi valida.

B. Contra-Notificare. Dacă considerați ca înlăturarea Contribuțiile (sau dezactivarea accesului) nu reprezintă o încălcare, sau ca aveți autorizare de la deținătorul dreptului de autor, agentul deținătorului dreptului de copyright, sau conform legii sa postați si să folosiți conținutul Contribuției Utilizatorului, puteți trimite o contra-notificare care sa conțină următoarele informații către Copyright Agent:

 • Semnătura fizică sau electronică;
 • Identificarea conținutului care a fost înlăturat sau al cărui acces a fost dezactivat și locația la care conținutul a apărut înainte sa fie înlăturat sau dezactivat;
 • O declarație prin care considerați în bună credință ca acest conținut a fost înlăturat sau dezactivat ca rezultat al unei identificări greșite a conținutului
 • Numele, adresa, numărul de telefon, și adresa de e-mail, o declarație de acord și o declarație ca acceptați procesul din partea persoanei care a trimis notificarea presupusei încălcări.

Dacă o contra-notificare este primita de către Agentul, Convergent Media poate trimite o copie a contra-notificării către partea care a depus plângerea informând acea persoana că poate înlocui conținutul înlăturat sau poate înceta dezactivarea acestuia în termen de 10 zile lucrătoare. Dacă deținătorul dreptului de autor nu instituie o acțiunea în instanță împotriva furnizorului de conținut, membru sau utilizator, conținutul înlăturat poate fi înlocuit sau accesul sau reactivat, în 10 pana la 14 zile lucrătoare, sau mai mult după primirea unei contra-notificări, la libera alegere a Convergent Media.9. Garanția Condițiilor de Utilizare

Veți utiliza Mysport.roWebsite pe propriul dvs. risc. La nivel permis de lege, Convergent Media, funcționarii sau, directorii, angajații și agenții nu-si asuma nici o garanție, expresa sau implicita, cu privire la website și la utilizarea acestuia. Convergent Media nu face nici o declarație și nici o garanție cu privire la acuratețea și integralitatea conținutului site-ului sau la conținutul oricăror site-uri legate de acest site și nu își asumă nici o obligație sau responsabilitate pentru nici o (i) eroare, greșeală, sau inadvertență de conținut, (ii) vătămare personala sau a proprietarii, de orice natură, care rezultă din accesarea și utilizarea Website-ului; (iii) orice acces către sau utilizare a serverelor noastre securizate si/sau oricare și toate informațiile personale si/sau informațiile financiare stocare în acesta; (iv) oricare bugs, viruși, troieni, sau altele similare care ar putea fi transmise către sau prin Website de către terțe părți; si/sau (v) oricare erori sau om își uni în oricare conținut sau pentru oricare pierdere sau paguba de orice fel petrecuta ca rezultat al utilizării oricărui conținut postat, trimis prin email, transmis, sau în altfel făcut disponibil prin Mysport.roWebsite. Convergent Media nu garantează, certifică sau nu-si asumă responsabilități pentru nici un produs sau serviciu, promovat sau oferit de către o terță parte prin Mysport.roWebsite sau oricare site legat sau (hyperlinked) sau menționat în oricare sau material publicitar, iar Convergent Media nu va fi parte în sau în nici un fel răspunzătoare pentru monitorizarea nici unei tranzacții intre dvs. și o terță parte furnizori de servicii. În achiziționarea unui produs sau serviciu prin sau în oricare mediu, trebuie sa apelați la cel mai bun raționament și sa acordați atenție corespunzătoare.10. Limitarea raspunderii

In nici un caz Convergent Media, funcționarii săi, directorii, angajații, sau agenții nu vor fi răspunzători față de dvs. pentru nici o pagubă directă, indirectă, incidentală, specială, punitive sau subsecventă care rezulta din orice (i) erori, greșeli, sau inadvertente de conținut, (ii) vătămare personală sau a proprietății, de orice natură, care rezulta din accesul sau utilizarea website-ului, (iii) orice acces către sau utilizare a serverelor noastre securizate si/sau toate informațiile personale si/sau informațiile financiare stocate pe acestea, (iv) orice întrerupere sau încetare a transmisie către sau de la website, (iv) oricare bugs, viruși, troieni sau altele similare, care ar putea fi transmise către sau prin website-ul nostru de oricare terțe părți, si/sau (v) orice erori sau om își uni în oricare conținut sau pentru orice pierdere sau paguba de orice fel ca rezultat al utilizării oricărui conținut postat, trimis prin email, transmis sau în altfel făcut disponibil prin Mysport.roWebsite, fie pe baza garanției, contractului, neglijența, sau orice alta teorie legală, și dacă societatea este informata sau nu de posibilitatea unor asemenea pagube, mai sus menționată limitare a responsabilității se va aplica la nivelul permis de lege în jurisdicția aplicabila.Admiteți în mod expres ca Convergent Media nu va fi răspunzător pentru Contribuțiile Utilizatorilor sau pentru conduita defăimătoare, ofensatoare sau ilegală a oricărei terțe părți și ca riscul de vătămare sau pagubă din motive anterior menționate va reveni în exclusivitate.Website este controlat și oferit de către Convergent Media din facilitățile sale din Romania. Convergent Media nu garantează ca Mysport.roWebsite este corespunzător sau disponibil pentru utilizare în alte locații. Cei care accesează sau utilizează Mysport.roWebsite din alte jurisdicții, acționează din proprie voință și sunt răspunzători pentru respectarea legii locale.11. Despăgubire

Conveniți să apărați, asigurați sau despăgubiți Convergent Media, societatea mama, funcționarii, directorii, angajații și agenții, pentru și împotriva oricăror și tuturor pretențiilor, pagubelor, obligațiilor, pierderilor, răspunderilor, costurilor și datoriilor (inclusiv și fără a se limita la onorariile avocaților) care se ridica din: (i) utilizarea și accesul Mysport.roWebsite; (ii) violarea oricăror termeni din prezenții 

Termeni de Utilizare

; (iii) violarea oricăror drepturi ale terțelor părți, inclusiv și fără limitare la orice drept de autor, drept de proprietate sau drept de confidențialitate; sau (iv) orice pretenție prin care una din Contribuțiile Utilizatorilor a cauzat pagube unei terțe părți. Aceasta obligație de apărare și despăgubire va supraviețui prezenților 

Termeni de Utilizare

 și accesului pe Mysport.roWebsite.12. Capacitatea de a accepta Termenii de Utilizare

Declarați sa aveți mai mult de 18 ani, sau un minor care se supune dispozițiilor legale, sau aveți consimțământul părinților sau al tutorelui, și sunteți pe deplin capabil și competent pentru a încheia termenii, condițiile, obligațiile, declarațiile și garanțiile stabilite în prezenții 

Termeni de Utilizare

, și pentru a accepta și respecta prezenții 

Termeni de Utilizare

. în oricare caz, declarați ca aveți peste vârsta de 13 ani, întrucât Mysport.roWebsite nu este destinat copiilor cu vârste sub 13 ani. Dacă sunteți sub 13 ani, vă rugăm sa nu utilizați Mysport.roWebsite. Sunt o mulțime de alte website-uri interesante pentru dvs. Discutați cu părinții despre site-urile potrivite vârstei dvs.13. Cesiune

Prezenții 

Termeni de Utilizare

, și oricare drepturi și licențe garantate prin prezentul, nu pot fi transferate sau cesionate de către dvs., dar pot fi cesionate de către Convergent Media fără nici o restricție.14. Prevederi generale

Sunteți de acord ca: (i) Mysport.roWebsite va fi considerat exclusiv situat în Romania; și (ii) Mysport.roWebsite va fi considerat ca un website pasive care nu determina jurisdicții personale asupra Mysport.ro, fie specifica sau generale, în alte jurisdicții din afara statului Romania. Prezenții Termeni de Utilizare vor fi guvernați de legile interne independente ale statului Romania, fără a lua în considerare conflictele cu principiile de drept. Orice plângere au disputa intre dvs. și Mysport.roWebsite va fi decisa exclusive de către o instanța competentă din Romania. Prezenții Termeni de Utilizare, împreună cu 

Notificarea de Confidențialitate

 și orice alta notificări legale publicate de Convergent Media pe Website, vor constituit întregul contract intre dvs. și Convergent Media cu privire la Mysport.roWebsite. Dacă oricare prevedere a prezenților Termeni de Utilizare este considerata invalida de o instanță competenta, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta validitatea prevederilor ramase din prezenții Termeni de Utilizare, care vor rămâne pe deplin în vigoare. Nici o renunțare la nici un termen din prezenții Termeni de Utilizare nu vor interpretați ca o renunțare continua sau ulterioara a unui asemenea termen sau oricare alt termen, și ne-declararea de către Convergent Media a oricărui drept sau prevedere prin prezenții Termeni de Utilizare nu constituie o renunțare la un asemenea drept sau prevedere. Convergent Media își rezervă dreptul să amendeze prezenții Termeni de Utilizare în orice moment și fără notificare, și este responsabilitatea dvs. de a revizui prezenții Termeni de Utilizare pentru oricare modificați. Utilizarea de către dvs. a Mysport.roWebsite ca urmare a amendamentelor aduse prezenților Termeni de Utilizare va semnifica acordul și acceptarea de către dvs. a termenilor revizuiți.Dvs. și Convergent Media. Conveniți că oricare acțiune care se ridică din sau în legătură cu Mysport.roWebsite trebuie sa înceapă în termen de un (1) an după ce cauza acțiunii a fost efectuată, altfel, aceasta cauza ca fi în mod permanent respinsă.